Как умря Аанг в „Аватар: Легендата за Кора“?

Аанг беше главният герой на Avatar: The Last Airbender и въпреки че не беше във фокуса на The Legend of Korra, неговото наследство остава силно. Аанг има a